Фармацевтичната грижа не бива да се свежда до продажба с автомати

Проектът за вендинг машините не е съгласуван със съсловната организация на фармацевтите

Фармацевтичната грижа не бива да се свежда до продажба с автомати

Проектът за продажбата на лекарства през вендинг машини и консултиране на клиентите от фармацевти в кол център не е бил консултиран и обсъждан със съсловната организация на фармацевтите, съобщиха в петък от Българския фармацевтичен съюз и поставиха редица въпроси относно реализацията му.

"Независимо от факта, че проектът се отнася до отпускане на лекарствени продукти, контрол по предписанието и отпускането на лекарства и фармацевтични консултации и представлява значима промяна в лекарствоснабдяването, която следва да се обсъжда с всички заинтересовани страни в дух на консенсус, Българският фармацевтичен съюз (БФС) не е търсен или канен за консултации и становище", се казва в позиция на организацията, подписана от нейния председател проф. Асена Сербезова.

На последното си заседание правителството одобри проект на меморандум с дружеството "Пос Фарма" АД. Както Mediapool писа проектът "Виртуален фармацевтичен център за контакти с клиенти" предвижда в "София Тех Парк" да бъде изграден колцентър, в който ще работят 50 фармацевти и ще консултират от разстояние покупката на лекарства от вендинг машините, разположени в населени места без аптеки. Проектът е на стойност 20 млн. лева, а Първа инвестиционна банка е дала референция с готовност да финансира, въпреки че той не може да се осъществи без промяна в действащото законодателство.

От Българския фармацевтичен съюз също посочиха в петък, че в действащото законодателство има строг ред за продажбата на лекарства и той изключва търговията извън аптека. Или по изключение в населени места без аптеки, продажбата може да се осъществява от лекар. "Към момента мястото за отпускане на лекарствените продукти е регламентирано в чл. 218 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ): "Търговията на дребно с лекарствени продукти се извършва само в аптеки и дрогерии". В дрогериите се отпускат само лекарствени продукти без рецепта, а в аптеките - всички разрешени за употреба лекарствени продукти. Допускат се изключения описани в чл.232, само "когато в населеното място няма аптека" и в тези случаи лекарства могат да се получават, съхраняват и продават само от лекари и лекари по дентална медицина, които са получили разрешение за това по специално определен ред", посочват от съсловната организация.

"Към момента в чл. 234, ал.1 от лекарствения закон е въведен принципът, че продажбата на лекарствени продукти чрез автомати е забранена, освен на лекарствени продукти, посочени в списък, определен в Наредба 28 от 2008 за устройството, реда и организацията на работа на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти. За да се осигури безопасност на пациентите в този списък попадат само лекарствени продукти, които се отпускат без лекарско предписание (без рецепта). Този ред е установен, за да може да се гарантира безопасността на хората, които приемат лекарства и да се осигури рационална употреба на лекарствата, тъй като те са особен вид продукти, които могат да помогнат, но и могат да навредят", допълват от БФС.

Съсловната организация възнамерява да поиска отговор на някои въпроси, свързани с проекта, по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), тъй като в момента информацията в меморандума за разбирателство между правителството и "Пос Фарма" е оскъдна:

Потърсено ли е мнението на Министерството на здравеопазването и/или Изпълнителната агенция по лекарствата към Министъра на здравеопазването?

Проектът съобразен ли е с настоящото законодателство в сферата на лекарствата – Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) и подзаконовите нормативни актове, според които автомати за продажба на лекарства могат да бъдат разположени само на територията на аптеки?

Как ще се осигури съответствието на отпускането на лекарствени продукти с правилата за Добрата фармацевтична практика, които са нормативно установени и как магистър-фармацевтите ще контролират предписаното и отпуснатото? Това е дейност, която не може да се осъществява от автомати, посочват от БФС.

"Категорично заявяваме, че новите технологии следва да са в полза на фармацевтичните консултации и в полза на пациентите. Фармацевтичната грижа не бива да се свежда само до управление на софтуер и продажба с автомати. Настояваме приоритетните проекти в областта на здравеопазването да бъдат в съответствие със законодателната рамка, стандартите за фармацевтично обслужване, интересите и здравето на пациентите. Реализацията на тези проекти следва да се обсъжда с всички заинтересовани страни в сектора", се казва още в позицията.

Споделяне

Още по темата

Още от България