Фармацевтите ще изпълняват ограничен брой рецепти по линия на НЗОК

Фармацевтите ще изпълняват ограничен брой рецепти по линия на НЗОК

От следващата година фармацевтите ще могат да изпълняват ограничен брой рецепти по линия на НЗОК, предвижда одобрения от Българския фармацевтичен съюз и касата проект на нов типов договор, който аптеките ще подписват. Председателят на фармацевтичния съюз Мирослав Ненчев обясни, че за период от 15 дни един магистър-фармацевт, ако е на осем часов работен ден, ще може да обработва 660 рецептурни бланки, а ако е на четиричасов работен ден – 330. Това прави по около пет и половина рецепти на час, но в крайна сметка ще се гледа 15-дневният период, тъй като през толкова дни аптеките се отчитат на касата.

“Ако магистър-фармацевтът е и собственик на аптеката, се приема, че неговият работен ден е 12-часов и лимитът е 990 рецептурни бланки“, посочи Ненчев. Това е изцяло в интерес на по-малките аптеки, тъй като именно техните собственици са магистър-фармацевти и Българският фармацевтичен съюз дълго отстояваше искането само магистър-фармацевти да имат право да отварят аптеки, което в крайна сметка отпадна от закона.

Срещу въвеждането на лимита са собствениците на големи аптеки, според които ограничението засяга тези, които обработват по-бързо рецептурните бланки и които ще трябва да връщат пациентите си при изчерпване на лимита. В големите аптеки обаче работят обикновено по няколко гишета, тоест лимитът се удвоява и утроява, според това колко гишета работят.

Според Ненчев ограничението се въвежда, за да се гарантира доброто обслужване на пациентите и не цели те да бъдат връщани.

“За населени места, където има само една аптека с договор с НЗОК се разрешава за три месеца в годината този лимит да бъде завишен с до 30%. Условието е аптеката да има договор с НЗОК за отпускане на всички лекарствени продукти“, посочи Ненчев.

Той съобщи още, че средно на месец НЗОК плаща 1.9 млн. рецепти като при този режим на регулация тези рецепти могат да бъдат обработени средно от 1400 магистър-фармацетвти.

“Сега аптеките, сключили договор с НЗОК, са между 2100 и 2200. За да имат разрешение за откриване в тях има поне един магистър-фармацевт“, посочи Ненчев.

По думите му ограничението гарантира освен обработването на рецептурните бланки също и консултация на пациента. Тя се предприема, за да ограничи случаите, при които един фармацевт обработва по 1000 рецепти за два-три дни.

От фармацевтичния съюз са против практиката, която се е наложила предимно в малките населени места, основно от веригата аптеки “Марешки“, неин представител да събира рецептите на хора от няколко села, след което те да се обработват в някоя от техните аптеки.

Собственици на по-големи аптеки обаче смятат, че от ограничението ще пострадат и тези, които просто са създали добра организация на работа между магистър-фармацевта и помощник-фармацевта и обработват по-бързо и повече рецепти.

Ненчев съобщи още, че в новия типов договор е разписано, че когато аптеката прави отстъпка по свободна продажба ще трябва да прави същата и по НЗОК и тя ще се разпредели пропорционално между пациента и касата. Така ще се избегнат случаите, при които едно лекарство се оказва по-евтино на свободна продажба, отколкото по линия на касата.

От фармацевтичния съюз се обявиха против и подготвяна промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, които предстои да бъдат окончателно гласувани на второ четене в парламента. В момента законът предвижда, че помощник-фармацевтът може да извършва всички дейности с изключение на отпускане на лекарства с рецепта и консултации в присъствието и под контрола на магистър-фармацевт. От новата формулировка думата “в присъствието“ отпада и остава само “под контрола на магистър фармацевт“. Според Ненчев това означава, че на практика аптеките ще могат да работят без в тях да има магистър-фармацевт. Според него има вариант помощник-фармацевтите да спазват стриктно закона и да не отпускат лекарства по лекарско предписание, но има риск и да го нарушават, което крие опасности за пациентите.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Ако съдите по първите му стъпки, какъв е основният приоритет на служебния кабинет?