Ферма за сом и шаран ще се прави с европари

Проект за изграждането на ферма за супербързо отглеждане на сом и шаран в язовир “Александър Стамболийски“ ще бъде финансиран с 592 хил. лв. по Оперативната програма “Рибарство”. Договорът бе подписан между Изпълнителна агенция по рибарство и аквакулутри и фирма “Спакал”. Общата инвестиция във фермата е 987 262 лв.

Фермата за аквакултури в плаващи мрежени клетки за производството на шаран и сом за консумация ще се разположи в акваторията на яз.”Ал.Стамболийски”, в местността “Хисаря”, землището на с. Горско Косово, община Сухиндол, област Велико Търново. Съоръженията ще бъдат разположени на производствена площ от 2.4 дка. Предвидено е проектът да бъде изпълнен през м. април 2011 г., като при реализацията му ще бъдат осигурени 10 нови работни места.

Споделяне

Още от Бизнес