Фермери и хотели, спазващи лимити за водоползване, ще плащат по-ниски такси

Фермери и хотели, спазващи лимити за водоползване, ще плащат по-ниски такси

Земеделски стопани, ползващи вода за напояване, и хотели със собствени съоръжения за водоснабдяване, ще плащат по-ниски такси, ако успеят да се вместят в нормативно определени лимити на потребление. Това предвижда проект на нова наредба за нормите на потребление на вода, която Министерството на околната среда и водите публикува в сряда за обществено обсъждане до 1 ноември 2016 г.

Целта на документа е рационално използване на водните ресурси чрез въвеждане на икономически стимули за пестене на водата. Тарифата, по която ще се плаща, в момента се разработва от екоминистерството.

Въвеждането на нормите е част от изпълнението на предварително поставените от Европейската комисия условия, за да получи страната ни от есента на следващата година достъп до предвидените в еврофондовете пари за водна инфраструктура.

Нормите за водоползване са определени съвместно с министерствата на земеделието и на туризма.

За всеки вид селскостопанска култура - полски, овощни, зеленчукови и етерично-маслени, са определени конкретни количества вода на декар за година. Нормите ще са различни според хидрометеорологичните условия в отделните части на страната, както и според това дали фермерите поливат гравитачно, чрез дъждуване или капково напояване. Предвидени са различни лимити за "средно суха година“, когато валежите са 40-60% от нормата, и за "много суха година“ с под 40% валежи от нормата.

За туристическите обекти, които ползват собствени съоръжения за водоснабдяване, а не услугите на ВиК-оператор, нормите са за месец и лимитът се определя на легло според звездите на хотела. Ако е 5-звезден, ще плаща по-малко при вместване в норма от 12 куб. м месечно на легло. Лимитът за четиризвездните е 6.4 куб. м, за притежаващите 3 звезди хотели таванът за евтината тарифа ще е 3 куб. м, а на обектите с 1-2 звезди – 4.7 куб. м.

Споделяне

Още от Бизнес

В каква роля си представяте Слави Трифонов след изборите?