Фермери недоволстват от преразпределително плащане на субсидиите

Стопанства до 300 дка ще получават пари над средното ниво, ниви над 10 хил. дка – по-малко

Фермери недоволстват от преразпределително плащане на субсидиите

Намерението на Министерството на земеделието и храните да въведе от новия програмен период на еврофинансирането преразпределителен механизъм на плащане на директните евросубсидии разбуни онази част от фермерите, която обработва най-големите терени.

Според публикуван от агроведомството проект за промяна на наредба 2, уреждаща националните доплащания и специфичното подпомагане, селските стопани, които обработват до 300 декара да получават по-високо ниво на помощи от средното. Стопанствата с площ над 10 000 декара пък ще вземат по-малко пари от средното.

Конкретните стойности и параметри на трите нива на подпомагане не са решени и предстои да бъдат уточнени в рамките на започнало обществено обсъждане за подпомагане на земеделските производители през 2014 г.

Въвеждането на тавани за субсидиите на фермерите е една от най-сериозните реформи на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз за започналия през тази година нов седемгодишен период на подпомагане.

В резултат на прилагането на старата система на плащане на площ се получи несправедливо разпределение на подпомагането и големите стопанства бяха свръхсубсидирани, а уязвими земеделци, обработващи малки площи в секторите животновъдство, зеленчукопроизводство и овощарство бяха ощетени, посочват от земеделското ведомство.

То припомня, че основен приоритет на новата Обща селскостопанска политика е развитието на фамилното фермерство и специално подпомагане на малките и средни стопанства.

От Асоциацията на земеделските производители в България обаче обвиниха агроминистерството, че взема решенията за подпомагането на тъмно.

"За нас е притеснителен начинът, по който се вземат такива решения. Не сме виждали нито анализа въз основа на който то е взето, нито евентуалните прогнози за ефекта, до който то ще доведе. В останалите страни като Франция и Германия темата е подложена на публични дискусии, от които е станало ясно, че този вид плащания отново водят до неравномерно разпределение на европейските субсидии в различните държави членки“, коментира председателят на организацията Венцислав Върбанов, който беше министър на земеделието м кабинета на Иван Костов.

Споделяне

Още по темата

Още от Балкани