Фермери получават 600 хил. лв. за загубата на добитък в бедствията

Фермери получават 600 хил. лв. за загубата на добитък в бедствията

Животновъдите от областите Кърджали и Смолян ще получат държавна помощ от 600 хил. лв. за компенсиране на претърпените щети от загубата на добитък при бедствената ситуация заради снеговете. Това е решил Държавен фонд "Земеделие", съобщиха от ресорното министерство в сряда.

По информация от областните дирекции на Фонд "Земеделие“ около 1800 е броят на пострадалите животни.

Определени са и ставките за подпомагане според вида на животните. Компенсацията за един брой говедо е 1000 лв., за бик – 1 273 лв., за овца или коза – 160 лв., за агне или яре - 96 лв.

Общият размер на предоставените на един земеделски стопанин помощи de minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро (29 337.45 лв.) за период от три данъчни години (2013 – 2015 г.), припомнят от ведомството.

Държавен фонд „Земеделие“ има готовност да започне изплащането за компенсиране загубите на стопаните още от 20 март 2015 г. В еднодневен срок от подаване на заявлението, ще се осъществява и плащането към фермерите. Срокът за подаване на заявления и изплащане на помощта de minimis e до 27 март 2015 г. Държавната помощ се предоставя на физически лица, еднолични търговци и юридически лица по списък, изготвен от МЗХ.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?