Фермери получиха 12 млн. лв. за хуманно отглеждане на животни

Държавен фонд "Земеделие” е изплатил първите 12 млн. лв. на фермерите, които са поели ангажимент пет години да отглеждат хуманно свине или птици. Преводите са направени на база подадени заявления и според броя на декларирани птици или прасета за угояване.

По схемата de minimis за изхранване на преживни животни през 2014 г. вече са сключени близо 4 хил. договора и по тях предстои изплащането на над 4 млн. лева. Общият бюджет на помощта е 15 млн. лева, като се изплащат по 39 лева за биволици и крави и по 5 лева за овце-майки и кози-майки. Условието е животновъдите да запазят 75% от броя на животните, за които е получена помощта до 31 декември 2014 г.  След приема на документи, заявени за подпомагане са близо 750 хил. овце-майки, малко над 108 хил. кози-майки, почти 263 хил. крави и повече от 6 хил. биволици.

Споделяне

Още от Бизнес