Фермери получиха 73 млн. лв. помощ за акциза върху газьола

Фермери получиха 73 млн. лв. помощ за акциза върху газьола

Държавен фонд "Земеделие“ е превел първия транш от 72.872 млн. лв. помощ за акциза върху газьола за земеделските стопани. Подпомагане са получили 8250 фермери.

Изплатените средства представляват 87.21% от одобрения размер на държавната помощ за всички кандидати. Останалата част, в размер на около 11 млн. лева ще бъде изплатена на всички 8250 земеделски стопани с втори транш в началото на 2018 г.

Бюджетът за 2017 г. по схемата, по която ще бъдат възстановени разходите на земеделските производители за закупено гориво през 2016 год. е 84 милиона лева при ставка от 0.40 лв. за литър.

Помощта се предоставя на земеделски производители под формата на намаление на акцизната ставка на газьола, използван за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство в растениевъдството и животновъдството.

Подпомагане получават стопани, които имат валидно заявление за подпомагане по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) и схемите за обвързано подпомагане за животни за годината, предхождаща годината на кандидатстване по схемата за държавна помощ.

Фермерите, отглеждащи животни, които не попадат в обхвата на схемите за обвързано подпомагане, трябва да имат регистриран животновъден обект по Закона за ветеринарномедицинската дейност, припомниха от земеделския фонд.

Споделяне

Още от Бизнес