Фермери получиха близо 444 млн. лева "зелени" субсидии

Фермери получиха близо 444 млн. лева "зелени" субсидии

Държавен фонд "Земеделие” (ДФЗ) е изплатил на близо 55 хиляди земеделски стопани субсидии за 443 909 046 лева, защото са прилагали благоприятни за климата и околната среда селскостопански практики – т.нар. зелени директни плащания. Това съобщиха от ведомството в петък.

Фермерите, които имат право на този вид плащане, трябва да спазват екопрактиките върху всички обработваеми от тях площи. Терените с трайни насаждения нямат приложими зелени изисквания. Тези кандидати получават субсидиите си за зелени дейности на база допустимите си площи по Схемата за единно плащане на площ, които се определят след административни и на място проверки, припомнят от ДФЗ.

Фондът посочва,, че за 2016 г. е въведен "финансово дисциплиниращ" процент от 1.353905%, с който се намаляват всички плащания, надвишаващи 2 000 евро, които се отпускат на земеделските стопани. Удържаната сума е предназначена за създаден резерв за кризи в селскостопанския сектор. Механизмът на финансовата дисциплина или т.нар. намаление на директните плащания, които се отпускат на един земеделски производител, е въведен с цел годишният бюджет да е в съответствие с многогодишната финансова рамка (МФР).

Изчисленията на изплатената финансова помощ са извършени по индикативната ставка, която е 124 лв/ха. След издаването на заповед за конкретен размер на индивидуалното подпомагане по схемата, ще бъде направено преизчисление и земеделските стопани ще получат доплащане.

Споделяне

Още от Бизнес

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?