Фермери ще се обучават с евросредства

Държавен фонд “Земеделие“ (ДФЗ) започва да приема проекти за финансиране с евросредства за обучение и квалификация на фермери, съобщиха от ведомството в петък. Кандидатите ще могат да подават заявления от 18 октомври до 30 ноември 2010 г.

Финансовата помощ по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) се предоставя на обучаващи държавни и частни организации, както и висши училища. Допуска се и подпомагане на юридически лица с нестопанска цел и научни институти с предмет на дейност в областта на селското и горското стопанство, управлението на земите и околната среда.

Пари ще се дават за продължителни и по-кратки курсове и семинари за обучение по растениевъдството, животновъдството, лесовъдството и агроекологията. Те обаче не трябва да са част от редовно обучение в средни или висши училища, а специално разработени.

Продължителността на един проект не може да надхвърля 18 месеца. ДФЗ ще покрива напълно всички разходи по обучението, закупуване на учебните материали, лекторските хонорари, както и наемите на помещенията и пътните и административни разходи при организацията на курсовете.

Максимално допустимата помощ за обучението на едно лице е левовата равностойност на 1750 евро за курсове от 150 учебни часа, на 350 евро за курсове от 30 учебни часа и на 210 евро за информационни дейности.

Разрешени са и междинни плащания за проекти за обучение чрез повече от един курс или повече от една информационна дейност и при условие, че размерът на всяко междинно плащане надвишава левовата равностойност на 8 000 евро.

От земеделския фонд съобщиха още през седмицата са платили над 4.3 млн. лв. по общо 19 проекта от ПРСР. От тях 15 са за модернизиране на земеделските стопанства и са за 3.8 млн. лв., а останалите са за гори и микропредприятия.

Споделяне

Още от Бизнес

Одобрявате ли промяната в стратегията на ваксинацията срещу Covid?