Фермерите могат да правят корекции в заявленията си за Кампания 2019 до 10 юни

Подадени са над 105 000 заявления за подпомагане, а очертаната площ е 38 млн. дка

Фермерите могат да правят корекции в заявленията си за Кампания 2019 до 10 юни

До 10 юни включително земеделските стопани могат да извършват промени без санкция във вече подадените заявления по директните плащания за Кампания 2019, съобщиха от Министерството на земеделието, храните и горите.

Това става възможно след изменения на Наредба №5 за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания, публикувани в днешния брой на Държавен вестник.

Възможно е земеделските производители да добавят и допълнителни схеми и мерки, както и земеделски парцели и/или животни по заявените схеми и/или мерки.

Крайният срок за подаване на заявления и извършване на промени в подадени заявления за подпомагане със санкция от 1% на всеки работен ден закъснение е 17 юни включително.

В резултат на промяната в срока за подаване на заявления за подпомагане, настъпват изменения и в крайните срокове за задържане на животните. За Кампания 2019, по схемите за обвързана подкрепа, периодът на задържане е 80 дни - от 18 юни до 5 септември 2019 г.
включително, а по схемата за преходна национална помощ за овце и кози периодът на задържане е 100 дни от 18 юни до 25 септември 2019 г. включително.

Променя се и датата, на която кандидатите по схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството, следва да отглеждат 70% от референтните животни в стопанството си. За Кампания 2019 тя е 17 юни.

Срокът за подаване на заявления за подпомагане по директни плащания за Кампания 2019 без санкция приключи на 23 май. По предварителни данни подадените заявления са над 105 000. Общата очертана площ е над 38 млн. дка.

Споделяне

Още от Бизнес

До какво ще доведе изискването за "зелените" сертификати?