Фермерите получиха 450 млн. лв. зелени плащания

Подпомагане получават над 58 хил. земеделски стопани

Фермерите получиха 450 млн. лв. зелени плащания

Земеделските стопани получиха над 450 млн. лева по т.нар. зелени плащания за Кампания 2018 в навечерието на Великден, съобщи Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ).

Изплатени са 450 157 979 лв. на 58 072 фермери по  Схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда - зелени директни плащания (ЗДП). 

Изчисленията на изплатената финансова помощ са извършени по ставка от 122.84 лв./ха., определена със заповед на министъра на земеделието.

Фермерите, които имат право на плащане по СЕПП, трябва да спазват в рамките на всички свои хектари, отговарящи на условията за подпомагане, селскостопански практики благоприятни за климата и околната среда.

Площите, заети с трайни насаждения нямат приложими зелени изисквания. Тези кандидати получават зелени директни плащания за допустимите си площи с трайни насаждения.

Подпомагането по схемата се определя на база допустимата площ по СЕПП, определена след извършването на административни и проверки на място.

От Кампания 2017 при неспазване на зелените изисквания се въвежда налагане на административни санкции за наддеклариране, съгласно изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) № 640/2014 на Европейската комисия, посочват от ДФЗ. 

Споделяне

Още от Бизнес