Фермерите ще бъдат подпомогнати със 120 млн. лв. заради Covid-19

Фермерите ще бъдат подпомогнати със 120 млн. лв. заради Covid-19

Земеделските стопани ще бъдат подпомогнати с близо 120 млн. лева по мярката Covid-19 от на Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. (ПРСР).

Програмирането на извънредната мярка стана възможно по инициатива на България, която бе подкрепена в хода на преговорния процес от всички страни-членки на ЕС и след одобряване на осмо изменение на ПРСР от правителството.

Въвеждането ѝ цели намаляване на негативните последици за българските производители, предизвикани от пандемията, съобщи правителствената информационна служба.

Осигуряването на целевото финансиране ще спомогне за преодоляване на текущите трудности и ще осигури непрекъснатост на стопанската дейност на земеделски стопани, малки и средни предприятия.

Подпомагането е разработено в три подмерки и ще се предоставя под формата на еднократно плащане.

Подмярка Covid-1 обхваща чувствителните сектори - "Плодове и зеленчуци", "Маслодайна роза", "Винени лозя", "Декоративни растения", "Животновъдство" и "Пчеларство". Размерът на помощта зависи от вида на стопанството.

Подмярка Covid-2 е предназначена за всички останали в областта на растениевъдството, свиневъдството и птицевъдството. Плащането по нея е 30 лв. за едно заето лице в стопанство, отглеждащо други селскостопански култури, извън допустимите за Covid-1.

За едно заето лице, отглеждащо свине, в земеделско стопанство ставката е 245 лв., а за отглеждащи птици - 430 лв.

Таванът на финансова помощ за земеделските стопани по подмерките Covid -1 и Covid-2 е 7000 евро на един кандидат.

Подмярка Covid-3 включва подпомагане на малките и средни предприятия, преработващи първична земеделска продукция, извън обхвата на оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.

Компенсацията е изчислена в два алтернативни варианта, като бенефициента избира по кой да кандидатства.

Единият е кандидатът да получи 5 % от декларираните приходи от реализацията на преработената продукция за 2019 г. при условие, че има 20 % спад на приходите за четири месеца през 2020 г. Другият е да получи подпомагане от 270 лв. на едно заето лице. Таванът на финансова помощ за предприятията по тази подмярка е до 50 хил. евро.

Споделяне

Още от Бизнес