Фермерите ще получат близо 3 млрд. лв. субсидии през 2019 г.

Фермерите ще получат близо 3 млрд. лв. субсидии през 2019 г.

Близо 3 млрд. лв. европейско и национално подпомагане ще получат българските земеделци през 2019 г. Разчетите на Държавен фонд "земеделие" за тазгодишните плащания бяха одобрени от Министерския съвет на редовното му заседание в сряда.

Планирани са общо 2.99 млрд. лв. за финансиране на директните плащания на площ, пазарните мерки, Програмата за развитие на селските райони и Програмата за морско дело и рибарство. От тях 2.69 млрд. лв. са европейска помощ, а 300 млн. лв. са от националния бюджет.

Най-големи са плащанията за обработка на площ и отглеждане на животни – 1.554 млрд. лв. по схемата за единно плащане на площ, както и за обвързани с производството плащания за животни, плодове, зеленчуци и други.  За развитие на селските райони са предвидени 985.9 млн. лв. като средствата са основно за инвестиции в материални активи, за развитие на стопанството и стопанската дейност, за обновяване на селата и по мярката ЛИДЕР.

По линия на директните плащания от ПРСР са заложени 274,6 млн. лв., които ще обхващат направленията агроекология и климат, биологично земеделие и Натура 2000.

135,5 млн. лв. са предвидени за пазарни мерки, включително за Националната програма по пчеларство, схемите "Училищен плод“ и "Училищно мляко“, Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор и други схеми.

По Програмата за морско дело и рибарство са разчетени 38,8 млн. лв.

Правителството също така одобри проект на Закон за преброяване на земеделските стопанства през 2020 г. Така ще се продължи поредицата от европейски изследвания на структурата на земеделските стопанства, свързана с проследяване на тенденциите в развитието на земеделските структури. Ще бъдат осигурени статистически данни за земеделските стопанства, надеждна основа за бъдещата Обща селскостопанска политика в страната и в Европейският съюз.

Анкетирането на земеделските стопанства ще започне на 1 септември 2020 г. и ще приключи на 18 декември 2020 г. До 18 септември 2020 г. се предвижда преброяването да се извършва по интернет чрез предоставяне на данни от земеделския стопанин с помощта на уеб-базирано приложение и попълване на електронен въпросник. В оставащия период данните ще бъдат събирани от анкетьор чрез интервю със стопанина.

С провеждането на преброяване в страната ще се получи обобщена и изчерпателна информация за броя, типа и размера на земеделските стопанства, използването на земеделската земя и отглежданите селскостопански животни, обясняват от правителствената пресслужба.

Споделяне

Още от Бизнес