Фермерите ще получат помощи за застраховане на продукцията си

Земеделските производители ще получат държавна помощ за застраховане на продукцията си, съобщиха от Министерството на земеделието и храните впонеделник.

Разработената схема на държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция е предадена за нотификация от Европейската комисия. От нея могат да се възползват фермери, отглеждащи овощни и зеленчукови култури, като застраховат селскостопанската си продукция срещу загуби, причинени от неблагоприятни климатични събития, приравними на природни бедствия.

С оглед и предстоящата ликвидация на Агенция по борба с градушките към МЗХ и преструктурирането ѝ в самостоятелно търговско дружество, издръжката на нейната дейност няма да се заплаща от държавата, а от бизнеса и застрахователните компании, които ползват нейните услуги, припомнят от ведомството. Ето защо е необходимо максимално да се възползваме от средствата от европейските фондове за застраховане на земеделската продукция, призовава министърът на земеделието Мирослав Найденов.

Споделяне

Още от Бизнес