Фермерски проекти прокарвани срещу агнета и тенекии сирене

Агнета и тенекии със сирене са взимали от фермери служители на регионалните структури на Държавен фонд “Земеделие" (ДФЗ), които са били уволнени заради злоупотреба със служебното си положение. Това съобщи директорът на фонда Калина Илиева пред парламентарната комисия по земеделие, която разгледа одитния доклад на Сметната палата за извършените нарушения при предишното ръководство на ДФЗ Тя припомни, че броят на освободените чиновници е 30 души.

Признанията били направени от трима служители на великотърновската структура на фонда, като в някои случаи били приемани не само подаръци в натура, но и парични. Вътрешните проверки във ведомството продължават.

Председателят на Сметната палата Валери Димитров заяви, че одитът е предаден на главния прокурор, тъй като в него има данни за извършени престъпления.

Илиева съобщи, че общинските служители на фонда също ще имат достъп до системата ИСАК, като по този начин те ще могат да маркират с GPS границите на имотите, които фермерите посочат.

С друга промяна в наредбите ще се урегулира въпросът с подпомагането на мери, пасища и ливади, където най-често има наддеклариране.

От Министерството на земеделието и храните са изготвили критерии за допустимост, които ще определят кога един фермер не е обработил земята си, и кога става въпрос за храсти по НАТУРА.

Промените ще влязат в сила преди старта на новата кампания за приемане на заявления за получаване на директни субсидии.

Споделяне

Още от Бизнес