"Фич" потвърди кредитния рейтинг на България

"Фич" потвърди кредитния рейтинг на България

Международната рейтингова агенция "Фич" (FitchRatings) отвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България "BBB-/ВВВ", съответно в чуждестранна и местна валута, със стабилна перспектива, съобщиха от Министерството на финансите.

Непроменени остават и краткосрочният кредитен рейтинг в чуждестранна валута (F3), както и таванът за рейтинг на страната (ВВВ+). Това е третото за тази година потвърждение на суверенния рейтинг от "Фич", след оценките през януари и юли.

Запазването на стабилната перспектива показва, че рисковете за кредитния рейтинг на страната понастоящем са балансирани, се посочва в съобщението.

Преди седмица обаче друга международна агенция ”Стандарт енд Пуърс” свали кредитния рейтинг на България от ВВВ-/А-3 на ВВ+/В, което е в категорията "боклук" заради отнемането на лиценза на Корпоративна търговска банка (КТБ) и предоставянето на държавна помощ за Първа инвестиционна банка. 

"Фич" също е отчела тези фактори, но е взела предвид и започналото изплащане на депозитите от КТБ. Според агенцията ако проблемите в банковия сектор продължат да оказват натиск върху публичните финанси и икономическия растеж, това би могло да доведе до понижаване на кредитния рейтинг на страната.

Друг рисков фактор за намаляване на рейтинга са значително отклонение от официалните бюджетни цели, което би могло да рефлектира в повишаване на държавния дълг над средното ниво за този клас рейтинг. Негативен икономически шок, водещ до съществено понижаване на перспективите за растеж на БВП и инфлацията в средносрочен план също е посочен като рисков фактор за понижаване на рейтинга на страната от "Фич".

Положителна преоценка на присъдения рейтинг е възможна в случай на успешно реализирана фискална консолидация, подкрепяща дългосрочната устойчивост на публичните финанси, ускоряване на растежа на БВП и постепенно приближаване към средното за ЕС ниво на доходи, както и подобряване на институционалното управление и запазване на политическата стабилност, които позволяват воденето на ефективна политика.

Констатацията на "Фич" е, че икономическият растеж на България е потиснат заради крехкото възстановяване в еврозоната и геополитическите рискове от конфликта Русия-Украйна. Дефлацията би могла да затрудни изпълнението на някои фискални индикатори, но в същото време по-ниските цени ще подкрепят потреблението през 2015 г., смятат анализаторите на "Фич".

Агенцията оценява положително намеренията на правителството за фискална консолидация, с цел намаление на дефицита с 0.5% за всяка година в периода 2015 - 2017 г. Въпреки увеличаването на дълга, поради по-високия от очаквания бюджетен дефицит за 2014 г., както и поради ликвидната подкрепа за банковия сектор, относително ниското равнище на държавен дълг остава силна страна по отношение на рейтинга на България.

Споделяне

Още от Бизнес