"Фич" потвърди кредитния рейтинг на България

Международната рейтингова агенция "Фич" потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България BBB-/ВВВ в чуждестранна и местна валута, със стабилна перспектива, съобщават от финансовото министерство. Потвърждават се и таванът за рейтинг на страната ВВВ+, както и краткосрочният кредитен рейтинг в чуждестранна валута F3.

Рейтингът на България се подкрепя от по-ниското ниво на вътрешен и външен правителствен дълг в сравнение с групата държави, оценявани с рейтинг ВВВ, а също така и от достатъчното ниво на международни валутни резерви, което осигурява стабилното функциониране на валутния борд, показва анализът на рейтинговата агенция. 

Сред факторите, които биха могли да доведат до понижението му агенцията посочва евентуална нестабилност в банковия сектор, която може да доведе до натиск върху държавните финанси и икономическия растеж, фискална експанзия, която ще застраши стабилността на публичните финанси или негативен икономически шок, който може да се отрази в понижение на растежа на БВП в средносрочен план.

Според оценката на "Фич" рейтингът на страната ни би могъл да отбележи повишение при успешна фискална консолидация, подкрепяща дългосрочната устойчивост на публичния дълг, по-висок растеж на БВП и ускоряване на процеса на конвергенция към средното за ЕС ниво на доходи.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?