Филчев се оправда с Турция и МВР, че още няма наказани за т.нар възродителен процес

Турция, МВР и неизпълнимите изисквания на съда са причината да се бавят делата по т.нар възродителен процес, става ясно от съобщение на Върховна касационна прокуратура (ВКП). Така главният прокурор Никола Филчев, който пое лично преди време ангажимент да бъдат открити виновниците за насилията в периода 1984-1989 год., се оправда за пореден път, когато в общественото пространство се повдига въпросът защо още няма наказани. Темата стана актуална покрай честванията на 15 години от майските събития, свързани с т.нар. възродителен процес.

"С оглед прозрачността в работата на прокуратурата" от преслужбата съобщават, че следствено дело №1/1991 е образувано от Прокуратурата на въоръжените сили през 1991 год. Два пъти - през 1993 год. и 1997 год., Върховният съд е връщал делото за допълнително разследване с указания да се разпитат абсолютно всички пострадали. В изпълнение на указанията на съда, прокуратурата е издирила точните имена и адресите на 446 лица - български граждани от турски произход, а разпитаните свидетели са 312 лица.

Посочва се, че следственото дело от 48 тома се намира в Софийската военноокръжна прокуратура под номер 780-П/1998 год. По него не са разпитани 126 лица, които се намират на територията на Република Турция, но до този момент не са установени точните им адреси и по тази причина не са разпитани и уведомени за правото им да предявят граждански иск (както изисква съдът).

Фактически разследването по това дело е завършено, но неизпълнимите на практика указания на съда (които са задължителни) препятстват внасянето на обвинителния акт отново в съда, обясняват от ВКП. Заради изминалия дълъг период от време и смяната на имената на лицата, въдворявани в затворите, се забави изискването и изготвянето на справки от различните служби на Министерството на вътрешните работи, Дирекция Национална служба "Полиция", Дирекция "Контролна и информационно аналитична дейност", Национална служба "Гранична полиция", Министерство на правосъдието - Главно управление на местата за лишаване от свобода, за всички пострадали лица, както и справки от отделните РДВР-та в Кърджали, Бургас, Силистра, Русе, Добрич, Варна, Разград, Сливен, Шумен и Търговище, се казва още в обяснението на прокуратурата.

Посочва се, че трикратно е отправяна молба за правна помощ до Република Турция, като на първата от 20.04.2001 год. с искане за установяване и разпит на 152 лица се получават данни само за 26 лица и то при положение, че точните им адреси са посочени от българската прокуратура. На втората молба за правна помощ от 14.07.2003 год. четири месеца по-късно турската страна връща материалите без да бъдат разпитани 134 лица. На 18.02.2004 год. е изпратена нова съдебна поръчка за разпит на тези 134 лица, която до момента не е изпълнена.

Варненската военноокръжна прокуратура е внесла обвинителен акт по следствено дело номер 1-018/1989 год. срещу служителите на МВР ст.лейт.Т.Тодоров, старшина П.Методиев и гражданските лица Д.Димитров и Д.Иванов за убийството на гражданското лице Билян Исаков Хаджиев от с.Доброплодно, Варненска област. Четиримата обвиняеми са осъдени на "Лишаване от свобода" на различни срокове, като наказанията вече са изтърпени.

С постановление от 7 юли 2003 год. Софийската военноокръжна прокуратура е отделила от следственото дело номер 780-11/1998 год. по описа на СВОП и е изпратила по подсъдност на Военноокръжна прокуратура - Пловдив четири следствени дела за смъртта на шестима български граждани по време на т.нар. възродителен процес. Производството по тези дела е многократно спирано и възобновявано съобразно установяването и осигуряването на свидетелите в прокуратурата.

На 30 април 2004 год. след получаване на списък от МВР с данни за служители, участвали в събитията през декември 1984 год., делата са възобновени. До момента са проведени 75 разпита и на 20 май 2004 год. са възложени разпити по делегация във Военноокръжни прокуратури -София, Сливен и Варна и в териториалните следствени подразделения - Дупница, Ихтиман, Тополовград, Добрич, Мездра, Ямбол. Разследването се препятства и от факта, че МВР не може да установи 19 лица от собствения си състав, които са били командировани през месец декември 1984 год. в района на Кърджали и Момчилград. Военно-апелативната прокуратура е разпоредила разследването по тези дела да приключи в най-кратък срок. Това обаче е забавено освен заради огромния обем издирвателна работа, така и поради промените в Наказателно-процесуалния кодекс.

Подчинените на Филчев уверяват, че продължават работата по делата с всички законови средства и ще информират своевременно обществеността за резултатите.

Още от България

Какво се крие зад истерията с "отнемането и продаването на деца"?