Филчев се споразумява с кабинета за борба с корупцията

Министърът на правосъдието Антон Станков, който е и председател на комисията за координация на работата по борбата с корупцията, и главният прокурор Никола Филчев ще подпишат утре в Съдебната палата споразумение за взаимодействие и сътрудничество между комисията и прокуратурата.

Имайки предвид, че корупцията е изведена като един от основните проблеми на обществото през последните години и че единствено с обединяване на усилията на всички институции в страната е възможно намаляване на равнището на корупционните явления, страните се договарят да обменят регулярно информация за предприетите антикорупционни мерки и инициативи, посочи правителственият говорител Димитър Цонев.

Комисията и прокуратурата ще си сътрудничат в изграждането на антикорупционни модели и механизми, приложими както в съдебната така и в изпълнителната власт.

Миналата година главният прокурор Никола Филчев атакува изпълнителната власт, че подава най-малко сигнали за корупция до прокуратурата.

Още от България