Филчев убеди ВСС да засекрети обсъждането на доклада за корупцията в столичното следствие

Миналата седмица тази точка беше отложена, тъй като материалът бил обемист и магистратите поискаха време, за да се запознаят с него. Днес, по предложение на главния прокурор Никола Филчев, те засекретиха обсъждането на доклада от проверката, в нарушение на закона за съдебната власт. Там се позволява закрито заседание само в случаите на дисциплинарно производство или снемане на имунитет на магистрат. Имунитетът на Христо Станчев беше снет още на 26 януари, след като той беше заловен от НСБОП с подкуп от 4500 евро, за да прекрати дело срещу обвиняемо лице. Срещу Станчев все още няма повдигнато обвинение.

Проверката беше предизвикана и от сигнали от четирима следователи от същата служба за корупционни практики в следствието и прокуратурата. Тези сигнали също бяха внесени във ВСС.

Самата проверка бе извършена от националното следствие, чийто шеф Ангел Александров разкритикува четиримата редови следователи, "осмелили се" да говорят публично за корупцията.

След закритото заседание днес Александров съобщи на журналистите, че проверката е установила драстични нарушения в столичното следствие. За трима от следователите, подали сигнали срещу заловения с подкуп Станчев, проверката показала незадоволителна работа. Те, както и други следователи от столицата, са изпращали дела в прокуратурата, без да са предприели по тях нито едно следствено действие и след време са ги получавали обратно. Така в края на миналата година столичното следствие "отчело" близо 21 000 приключили дела, от които реално завършена била работата по 14 000, а останалата една-трета или около 7000 били надписани.

Сред констатираните нарушения са и просрочване на дела, кампанийност, неравномерна натовареност и неизпълнение на заповеди на по-висшестоящи началници.

Въпреки констатациите, които Александров представи пред журналистите, той не пожела да говори за кадрови промени в столичното следствие. Обратното, шефът на националното следствие призова заради пропуските на отделен брой следователи да не се подлагат на медиен натиск всички останали.

Преди това, в началото на днешното си заседание ВСС за 30 минути успя да назначи 31 районни прокурори в страната по предложение на Никола Филчев и да повиши, назначи и атестира за несменяемост още 24 съдии.

Споделяне

Още от България