Филолог, историк, философ и теолог станаха приоритетни професии

Филолог, историк, философ и теолог станаха приоритетни професии

Изучаването в университетите на Филология, История и археология, Философия и Религия и теология стана приоритетно, след като правителството допълни с тях списъка на приоритетните професионални направления. На редовното заседание на кабинета бяха променени и условията и редът за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища.

Решено бе също така да се увеличат с 50 лв. стипендиите на чуждите студенти у нас, които са приети по междуправителствени спогодби. Те ще получават вече ежемесечно по 200 лв., като първокурсниците имат право на безусловна помощ през първата година на обучението си. След това е необходимо средният успех от предходни два семестъра да е над добър 4.00. Такава стипендия през настоящата учебна година получават 1700 студенти. Тъй като съседни държави предлагат по-високи финансови стимули за чуждите студенти, правителството решава да повиши конкурентоспособността на висшите си учебни заведения. Според кабинета това ще помогне за завръщането за обучение в България на повече наши сънародници от чужбина.

Промените за приема на студенти в професионални направления и специалности от регулираните професии се отнасят до получилите положителна оценка на проекта за програмна акредитация. До изтичането на срока за искане на програмна акредитация приемът на студенти в тези професионални направления и специалности не трябва да надхвърля 30% от капацитета на съответното професионално направление или специалност, но в рамките на свободния капацитет, предвиждат корекциите.

Те ще позволят също така на просветния министър, съгласувано със здравния, да предлага на Министерския съвет при необходимост и по-голям прием в специалности от регулираните професии от професионални направления "Обществено здраве“ и "Здравни грижи“.

При определянето на план-приема на висшите училища се дава възможност за взимане под внимание на оценките на Националната агенция за оценяване и акредитация след оповестяване на данните от рейтинговата система, но не по-късно от 1 януари на съответната година, за която се определя приема.

Споделяне

Още от България