Финансовият министър е доволен от събираемостта на приходите

Събираемостта на приходите се повишава и отговаря на поставените цели, разходите остават под контрол и доказват финансовата дисциплина. Така министърът на финансите Милен Велчев коментира в четвъртък изпълнението на бюджета за първото полугодие на 2004 г., което бе представено пред правителството.

За първите 6 месеца са събрани 56.3% от планираните годишни приходи или 5.098 млрд.лв. Това е с 12 процента повече от събраните приходи през периода януари - юни 2003 година.

Данъчните приходи са 4.062 млрд.лв., което е с 15.8 % повече от същия период на 2003-та. 2.771 млрд.лв. са постъпленията от косвени данъци, които са се увеличили с 22.4 на сто.

Неданъчните приходи са 1.028 млрд.лв.

Разходите на републиканския бюджет са 4.315 млрд.лв. или 46.5 % от годишната програма.

Лихвените плащания през първото шестмесечие са 426.7 млн. лв., което е с 5.8 % по-малко от миналата година.

Нелихвените разходи са 2.386 млрд.лв.

Извършени са трансфери в размер на 1.520 млрд.лв. На общините са дадени 612.2 млн. лв. Трансферът за Националния осигурителен институт е 524.2 млн.лв. Съдебната система е получила 78 млн. лв., което е със 75.4 % повече в сравнение с миналата година.

Натрупаният към 30 юни т.г. излишък в републиканския бюджет е 782.4 млн. лв., а фискалният резерв към края на юни е 5.158 млрд.лв.

Споделяне

Още от Бизнес