Финансовият надзор наложи принудителни мерки на три пенсионни дружества

Надзорът наложи принудителни мерки спрямо три пенсионно осигурителни дружества - "ДСК-Родина", "Алианц-България" и "Съгласие", съобщиха в четвъртък от Комисията за финансов надзор (КФН).

"ДСК-Родина" АД неправомерно е отказала на свои бивши клиенти да прехвърли натрупаните им средства в доброволния пенсионен фонд в избраната от тях друга компания, което е нарушение на закона. Финансовият надзор е задължил дружеството да осъществи прехвърлянията.

Нарушението на "Съгласие" е, че отчислената инвестиционна такса за управляващото дружество от вноските в доброволния пенсионен фонд е надвишила максимално допустимия размер от 10%. Към 30 април т.г. таксата за ПОК"Съгласие" е 13.89%, а месец по-късно - в края на май, е увеличена още до 18.18 процента.

Комисията за финансов надзор е разпоредила на дружеството да върне надвзетите средства, като ги разпредели по пенсионните партиди. Това трябва да стане до 20 юли т.г.

При пенсионната компания "Алианц-България" пък е установено разпространението на неверни рекламни брошури, в които фигурират два пъти по-големи месечни пенсии при осигуровки в доброволния пенсионен фонд, отколкото декларираните пред Комисията за финансов размер.

В рекламната брошура е посочено, че месечният размер на срочната пенсия за 10 години при набрани средства от 20 192 лв. е 366 лв., а при набрани средства от 36 830 лв. - 667 лева. Представените в КФН разчети на "Алианц-България" обаче са съответно 198.58 лв. Месечна пенсия в първия случай и 362.21 лв. - при втория

В брошурата е посочено още, че примерът е изготвен при намаляваща такса върху вноската от 4.5% до 1%, докато в момента таксата на доброволния пенсионен фонд "Алианц-България" е фиксирана.

Брошурите са разпространени от компанията до нейните клиенти, заедно с годишните извлечения от индивидуалната им осигурителна партида.

Комисията за финансов надзор е задължила ПОД "Алианц-България" незабавно да спре разпространението на брошурите и до 16 юли - утре, да публикува коректната информация поне в два централни всекидневника, и то в обичайния рекламен формат на компанията.

Споделяне

Още от Бизнес

Колко време давате на новия парламент?