Финансовият надзор одобри доходността на пенсионните фондове

Минималната доходност от управлението на активите на професионалните и универсалните пенсионни фондове за предходните две години одобрри Комисията за финансов надзор в петък. Периодът обхваща месеците от 1 април 2003 г. до 31 март 2005 година.

Одобрената минимална доходност от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове е 6.69 на сто на годишна база. 6.64 процента е минималната доходност от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за същия период.

Споделяне
Още от Бизнес