Финансовият надзор спря сделка за миноритарния пакет на БТК

Финансовият надзор спря сделка за миноритарния пакет на БТК

Комисията за финансов надзор (КФН) спря временно търговото предложение на “НЕФ Телеком България” ООД, който е собственик на 90 на сто от акциите на БТК, към собствениците на миноритарния пакет акции, съобщиха в петък от комисията. При разглеждане на търговото предложение за цена на акция от 10.73 лв. от финансовия надзор са установили сериозни пропуски. Миноритарните акционери не са получили пълна информация за състоянието на дружеството и съответно не са могли да вземат обосновано решение дали да продадат акциите си или не, посочиха от регулатора. Специалистите от КФН са изчислили, че предложението към миноритарните собственици на акции от БТК трябва да е не 10.73 лв., а 10.76 лв. Офертата е била са 28 872 205 дялла от капитала на телекома.

Според комисията, притежаваната от Министерството на транспорта "златна акция" от БТК трябва да се извади от това търгово предложение, защото цената от 10.73 лв. не отчита специалните привилегии, които тя дава на своя притежател и съответно  допълнителната стойност, която придобива тази акция, произтичаща от дадените ѝ привилегии. 

От Комисията за финансов надзор са установили, че не са приложени правилно и методите за оценка на акциите. Според нейните експерти, от метода за оценка “средно претеглена пазарна цена” трябва да се изключат двете сделки през август за продажба на мажоритарния пакет от акциите – 65% и 25% през фондовата борса.  Цената, на която са сключени и двете сделки – 10.70 лв. за акция, е била най-ниската за деня, а организацията и провеждането им показва категорично, че те нямат пазарен характер. Средно претеглената борсова цена на акция за посочения период – 17 май – 17 август, е била 11.51 лв., а не 10.70 лв., констатират от КФН. Неправилно е бил определен и тримесечният период, върху чиято база се изчислява средно претеглената пазарна цена.

Специалистите са установили пропуски и при прилагане на метода “дисконтирани нетни парични потоци” и е определена неправилно стойността на дружеството. Няма и сравнителен анализ на телекома и степента му на сходство с пет дружества – аналози.

Не е направена оценка на БТК по метода за ликвидационната стойност, въпреки че компанията разполага с голям обем – 36.8 % неамортизируеми активи, и притежава дялови участия за 30.7 % от активите на дружеството.

От КФН не са установили, че “НЕФ Телеком България” ООД притежава нужните заемни средства, за да финансира покупката на остатъчния пакет акции. В търговото предложение е посочено, че сделката ще се финансира със собствени и заемни средства. Няма и информация за намеренията на дружеството по отношение на бъдещето на БТК – евентуално преобразуване или прекратяване на дейността му.

На 17 август тази година, по време на редовна сесия на БФБ – София бяха прехвърлени 259 889 057 акции, които съставляват 90 на сто от капитала на дружеството. Стойността на сделката през борсата беше за 2,77 млрд. лв.

Купувач и по двете сделки бе AIG Investments (чрез своята компания AIG Capital Partners, Inc.). Първата сделка бе за мажоритария пакет на "Вива Венчърс", за който миналата година исландският милиардер Тор Бьорголфсон придоби опция за изкупуване с цел продажба. Втората - за дялове на по-малки акционери, сред които пак бе Бьорголфсон.

“НЕФ Телеком България” ООД е дъщерно на AIG Global Invesments Group.

 След реализирането на двете сделки, Комисията за финансов надзор обяви, че започва проверка на сделката между дъщерната компания на AIG "AIG Global Invesments Group" и "Неф телеком България" ООД.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес