Финансовият регулатор: "Гражданска отговорност" важи в ЕС и без "Зелена карта"

Комисията за финансов надзор променя Наредбата за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса  за застраховането заради трайната практика при издаване на полици по задължителна застраховка "Гражданска отговорност" застрахователите погрешно да информират потребителите, че застраховката има покритие само за територията на страната, става ясно от съобщение на комисията в сряда.

Това обикновено става, като в полицата се включват въпроси по отношение на територията, на която превозното средство ще бъде управлявано. Когато потребителят посочи само територията на България, той получава определена отстъпка и у него бива създавано впечатлението, че застраховката няма покритие извън страната без задължителното издаване на допълнителен сертификат "Зелена карта". Това е в пряко противоречие с чл. 258, ал. 2 от Кодекса за застраховането и с европейските директиви по автомобилно застраховане, които предвиждат, че срещу единна премия договорът за споменатата задължителна застраховка би следвало да осигурява покритие за цялата територия на Европейския съюз и в другите държави, чиито национални бюра са страна по Многостранното споразумение.

За преодоляването на тази практика в изменението на наредбата се предлага създаването на разпоредба, която предвижда включването на изричен реквизит в застрахователната полица, който ясно определя времевите и пространствените рамки на застрахователното покритие в съответствие с изискванията на закона. А именно, че задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите осигурява покритие за цялата територия на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство, както и за територията на всички други държави, които са страни по многостранното споразумение (Андора, Сърбия и Швейцария) на основата на една премия.

Предстои обнародване на промените в наредбата в "Държавен вестник".

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес