Финансовото министерство набра 50 млн. лв. от преотворени ДЦК

Финансовото министерство набра 50 млн. лв. от преотворени ДЦК

Министерството на финансите е одобрило поръчка за 50 млн. лв. в преотворената в понеделник емисия от петгодишни държавни ценни книжа (ДЦК) с падеж 4 февруари 2020 г., от които на финансовия пазар са били предложени книжа с номинална стойност 150 млн. лв.

Постигната от инвеститорите среднопретеглена годишна доходност е 0.97 процента, съобщиха от финансовото ведомство.

Общият размер на подадените поръчки е достигнал 207.35 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,38.

Спредът спрямо бенчмарковите германски облигации в този сегмент е в размер на 107 базисни пункта.

Най-голямо количество ДЦК на аукциона са придобили банките – 54%, следвани от пенсионните фондове – 20 на сто, застрахователните дружества – 12 процента, договорните фондове – 8%, и други инвеститори – 6 на сто.

Споделяне

Още от Бизнес

Защо Сотир Цацаров подаде оставка от КПКОНПИ?