Финансовото министерство опроверга, че от 2007 г. ще облага доходите от лихви

Финансовото министерство опроверга информацията, че с влизането на България в ЕС задължително ще започнат да се облагат и доходите от лихвите по банковите влогове.

Чрез пресцентъра на МФ министър Милен Велчев разясни, че има два подхода за прилагането на европейската директива в тази област. Първият е облагане на дохода при източника с данък от 15 до 35%. Вторият е да се предоставя информация за доходите от лихви, получени от чужди граждани в страната. Целта е да не се допусне избягване на данъци там, където тези доходи се облагат.

Право на избор на страните членки е кой от двата подхода ще прилагат.

Първият подход се използва от Австрия, Белгия и Люксембург. Тези три държави не предоставят информация за доходите от лихви по влогове в техните банки на чужди граждани, а директно ги облагат с данък, част от който превеждат на държавата, чийто гражданин е получателят на този вид доход.

В преговорите с ЕС България не е поемала ангажимент да облага доходите от лихви, уточниха от финансовото министерство. Единственият ангажимент е с влизането си в ЕС да изравним данъчното третиране на доходите от лихви за местните и за чуждестранните лица. В момента лихвите по влоговете на българи не се облагат, а тези на чужденците се облагат.

По думите на Велчев, цитиран от пресцентъра, облагането на доходите от лихви не е "актуален приоритет" на сегашната правителствена политика.

Споделяне

Още от Бизнес