Финансовото министерство отказа да продаде ДЦК за 100 млн. лв. заради лихвата

Финансовото министерство отказа да продаде ДЦК за 100 млн. лв. заради лихвата

Министерството на финансите не е одобрило заявените поръчки на инвеститорите в държавни ценни книжа (ДЦК) на аукциона, проведен на 22 януари, съобщиха от ведомството.

Тогава фискът пусна за продажба 25-годишни ДЦК, деноминирани в лева, с падеж 24 януари 2043 г. и с обем от 100 млн. лв.

"Участниците на пазара проявиха засилен интерес към емисията, като подадоха поръчки със съвкупна номинална стойност от 139.9 млн. лв.", посочиха от ведомството. 

Министерството обаче не е одобрило заявените поръчки, "отчитайки състоянието на фиска, както и целта за финансиране при оптимално възможна цена", посочиха оттам. Ведомството не коментира каква е постигнатата лихва, но от съобщението се разбира, че то не е останало доволно от нея.

"МФ ще продължи балансираната си и гъвкава политика по управление на държавния дълг, който е един от най-ниските в ЕС, имайки предвид както пазарното състоянието, така и необходимостта от дългово финансиране", коментираха още оттам.

Споделяне

Още от Бизнес