Фирма на Петър Диков играе в търг за 600 хил. лв. на Столична община

Това е конфликт на интереси, смятат другите кандидати

Петър Диков, сн:БГНЕС

Компания, в която мажоритарен собственик е бившият главен архитект на София Петър Диков, участва в търг за 600 хил. лв. за изработване на план за градска мобилност на Столична община.

Според други участници в процедурата това е конфликт на интереси, защото по закон Диков няма право да участва в такива процедури до една година след напускането на поста.

Към момента комисията все още не е решила дали да го отстрани от търга, става ясно от публикуваните документи от досието на търга.

План за устойчива градска мобилност за близо 600 000 лв.

Изработването на План за устойчива градска мобилност за близо 600 000 лв. е част от изпълнението на проекта за модернизиране на трамваите на София, целият на стойност 3 млн. швейцарски франка.

Изпълнението на проекта се финансира по Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Предвижда се в София да бъдат доставени 28 реновирани трамваи от базелската транспортна компания "BVB". Те са произведени средно преди 15 години, а остатъчният им експлоатационен ресурс е между 10 и 25 години за отделните мотриси.

В рамките на този проект е заложено и изработването на План за устойчива градска мобилност за следващите 20 години.

Той трябва да представи проучвания и предложения за свързаност на различните видове транспорт - автомобили, метро, трамваи, автобуси, тролейбуси, велосипеди, пешеходни зони и крайградска железница, както и зони без достъп на автомобили. Заложено е и разработване на мерки за насърчаване използването на екологичен транспорт.

Търсените ефекти са повишаване на интермодалността в града и крайградските зони, повишаване на сигурността на пътуващите, опазване на околната среда.

Предвижда се планът да бъде изработен за година и половина.

Четирима кандидати участват в търга

Търгът за избор на изпълнител е обявен от Столична община в края на август, а на 7 октомври са отворени офертите на кандидатите. Предложения подават четири консорциума – два чужди и два български.

Единият от българските участници е регистрираното по Закона за задълженията и договорите дружество "Устойчива градска мобилност 2016 – 2035 г". В него влизат "Трансконсулт 22" ООД, което е собственост на шест физически лица, и "Институт за градско планиране" АД, което е мажоритарна собственост и се управлява от Петър Диков, сочи справка в Търговския регистър. Останалите собственици на инстиута са дъщерята на Диков Карина, арх. Христо Пенчев, който работи в архитектурното бюро на Диков "Проарх" и Моника Иванова, показва справка в Търговския регистър.

Според чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси "лице, заемащо публична длъжност, което в последната година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването му от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало длъжността".

Другият български участник в процедурата е обединение "Инфрамобилен", в което влизат "БИМ Консултинг" на Бистра Стоилова Попова и на Николай Стоянов Стоянов, и "Инфрапроект консулт" на Розалина Любенова Козлева – Рибарова.

Другите двама участници са британски и италиански консорциуми.

Британският консорциум е "УИГ-София мобилен план", в което влизат "УИГ Интернешънъл", "УИГ Консултинг" и "УИГ България", което у нас се представлява от Георги Любомиров Георгиев.

Вторият чужд участник е консорциум "Нет-АйБиВи-КАП", в което влизат "Нет инженеринг" АД, "АйБиВи Хюслер" АД, "ККАП Гмбх" и "Нет инженверинг" ЕООД. Според търговския регистър "Нет Инженеринг" е италианска компания.

Споделяне

Още от Бизнес

Започна кампанията за предсрочните избори. Ще променят ли нещо те?