Фирма на ТИМ и четири мини закъсняват с концесионните си такси

Фирмите, взели на концесия четири мини, както и дружеството на ТИМ "Проучване и добив на нефт и газ", са закъснели с плащането на концесионните си вноски. Това става ясно от писмо на новия министър на енергетиката Мирослав Севлиевски до шефовете на петте дружества, с което той им дава двуседмичен срок да изплатят задълженията си.

Севлиевски ги предупреждава, че в противен случай ще предприеме действия за спиране на концесиите.

"Мина Станянци"АД, "Мина Бели брег"АД, "Мини открит въгледобив" ЕАД, "Мини Чукурово" АД и "Проучване и добив на нефт и газ" АД не са спазили сроковете, в които е трябвало да платят на държавата концесионните възнаграждения, дължими за втората половина на 2004 г. В писмата до изпълнителните директори на петте дружества Севлиевски напомня и за забавянето на отчетите за приходите и разходите, които фирмите трябва да представят в министерството.

Споделяне

Още от Бизнес