Фирма засипа с боклуци защитена зона край София

Фирма засипа с боклуци защитена зона край София

По сигнал на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) Регионалната инспекция за опазване на околната среда и водите (РИОСВ)-София установила при проверка, че фирма засипва със строителни и битови отпадъци защитена територия край софийското село Долни Богров, съобщиха от екоинспекцията във вторник.

Фирмата “Депо земни маси и строителни отпадъци” била хваната да засипва с боклуци блатните площи, както и дерета, водещи към водната повърхност на блатата от защитената местност “Блатата край село Долни Богров”. Същите участъци са и част от територията на защитена зона за опазване на дивите птици “Долни Богров – Казичене” по Натура 2000, одобрена от Министерски съвет тази година, уточниха от РИОСВ-София.

На фирмата нарушител ще бъде съставен акт за установяване на административно нарушение по Закона за защитените територии.

Самосвали стоварват земни маси по източните граници на защитената територия, а булдозер заравнява терена и избутва масите в рамките на защитената територия, допълниха от БДЗП. За дейностите са били уведомени само кметствата в Панчарево и Долни Богров.

Целта на дейностите е рекултивация и най-вероятно нарушенията са направени поради “незнание” за природозащитния статус на мястото, смятат от екоорганизацията. От дейностите обаче се увреждат местообитания на защитени птици, мястото е един­ственото известно гнездово находище на нощни чапли в Софийското поле.

Споделяне

Още от България