Фирмената задлъжнялост надхвърли 67 млрд. лв.

Фирмената задлъжнялост надхвърли 67 млрд. лв.

Нови 11 млрд. лева е прибавил за една година бизнесът към задълженията си, които към 31 декември 2005 г. са достигнали 67,2 млрд. лв. Това е ръст от 2,5  пъти спрямо 2000 г., а ежегодното нарастване е около 20 на сто, сочи проучване на Българската стопанска камара, представено във вторник от нейния председател Божидар Данов.

Според данните, стойността на задълженията на предприятията е с 60% по-голям от обема на брутния вътрешен продукт. Прирастът на задълженията през 2005 г. в сравнение с 2004 г. е 3.3 пъти по-голям от увеличението на БВП.

Това показва, че икономиката във все по-голяма степен се развива в условия на непрекъснато нарушение на договорите, сключвани между фирмите, констатира БСК.

Най-големи са борчовете в търговията – 19.1 млрд. лв., следвани от строителството – 5.3 млрд. лв., производството на храни, напитки и тютюни – 4.5 млрд. лв., транспорта – 4.4 млрд. лв., хотелите и ресторантите – 3 млрд. лв.

Има обаче съществена разлика в структурата на дълговете, като се забелязва бърз ръст на банковите задължения и спадане на тези между доставчици и към социалното осигуряване.

В края на 2005 г. задълженията към доставчици и клиенти са над 18.1 млрд. лв. Това е с 3 млрд. лв. повече в сравнение с година по-рано, но пък делът им в общите борчове е намалял от 27.7 на 27 процента.

Много голямо обаче е увеличението на задълженията към свързани предприятия - 4.9 млрд. лева или 58%. Това е резултат от неритмично изпълнение на договорни задължения в процеса на производството и реализацията на продукцията и услугите.

През 2005 г. абсолютният размер на задълженията по търговски заеми е 3.5 млрд. лв. В сравнение с края на 2005 г., те са повече с 501 млн. лв. или 16.6%. Увеличават се дългосрочните задължения.

Поредно намаление на задълженията към социалното осигуряване, отчитат от БСК.. Фирмите дължат на НОИ 694 млн. лв., което е с 34 млн. лв. по-малко спрямо края на 2004 г.  или 4.7%.

Констатирано е обаче увеличение на невъзстановените данъци на предприятията, които са в размер на 1.176 млрд. лева. В сравнение с края на 2004 г. увеличението е с 61 млн. лева или 5.4% повече. За сравнение с предходните години то е по-малко, което показва ускоряване на възстановяването на данъците от бюджета,  коментират от БСК.

Според Божидар Данов проблемите с фирмената задлъжнялост може да бъдат решени с оборотите в сивата икономика.

Споделяне

Още от Бизнес