Фирми – чартьори с предимство за продажбата на БМФ

Фирми – чартьори с предимство за продажбата на БМФ

Фирмите, които наемат морски кораби за транспорт на товари, ще са с предимство в приватизацията на Параходство “Български морски флот” (БМФ), реши правителството на заседанието в сряда. Министерски съвет прие стратегията за раздържавяването на 70 на сто от капитала на морския ни флот. Стратегията трябва да мине и през одобрение на парламента.

Министрите решиха, че кандидатите трябва да са или фирми, които наемат кораби (фирма-чартьор) или консорциум, в който стратегическият инвеститор да е обединение между фирма – чартьор и корабен мениджър.

За да се класират, кандидатите трябва да докажат, че през последните три години са наемали кораби за генерални или насипни товари по договор за тайм-чартър (за определено време) с общ тонаж (DWT) не по-малък от 1.3 млн. тона за всяка една година. Фирмите, които ще кандидатстват, трябва да имат доказан кредитен рейтинг минимум А3 по Moody’s, Standard&Poor’s или Fitch IBCA. Кабинетът одобри и възможността за морския ни флот да се яви кандидат, който да е обединение между стратегически инвеститор и други лица.

При този потенциален купувач, държавата иска стратегическият инвеститор да държи поне 70 на сто от акциите на обединението и самият стратегически инвеститор да е сдружение между корабен мениджър и чартьор, като последният да има контрола при решенията.

Изискванията към фирмата – чартьор, която участва в консорциум са същите, като при тези, които ще участват сами. Мениджърът трябва да докаже пред Агенцията за приватизация, че има сключени договори за оперативно управление на кораби и кредитен рейтинг.

Министрите решиха, че за акциите, които ще се предложат за продажба - 7 631 460 (70%) няма да се допуска плащане с непарични средства. Пет години след влизане в сила на сделката за мажоритарния пакет държавата трябва да предложи и остатъчния пакет от акции на параходството - 3 270 626, които представляват  30 на сто от капитала на флота на собственика на БМФ. Това предлагане не може да стане по-късно от 6-ата година след приватизацията и само ако фирмата, която е собственик на флота, откаже остатъчния пакет, правителството може да пристъпи към продажбата им на други кандидати.

Стратегията за приватизация на БМФ предвижда, ако правителството стигне до продажба на остатъчния пакет през борсата, 10 на сто от него да се купят с непарични платежни средства.

Бъдещият собственик на морския флот трябва да запази дейността на дружеството 10 години след неговото придобиване. Той няма да има право да намали дяловото си участие в дружеството или да промени седалището му.

Купувачът трябва да гарантира, че не по-малко от 60 на сто от общия на тонаж на корабите му ще плават под български флаг. Той ще има ангажимент да подмени флота с кораби, които са под 20 години.

Основните критерии, по които ще се оценяват кандидатите, е цената, предложена за основния пакет акции и инвестициите за развитието на флота. Част от оценката ще е и броят на работниците, които ще останат на работа в БМФ.

Споделяне

Още от Бизнес

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?