Фирми дължат на работниците си заплати за около 57 милиона лева

Най-много се бавят възнагражденията в строителството, търговията и производството

Снимка: БГНЕС

Работодателите дължат на служителите си заплати за общо около 57 милиона лева, съобщиха от Инспекцията по труда в понеделник. След намесата на трудовите инспектори през тази година са били изплатени около 60 млн. лева забавени заплати. А от 2009 година досега бизнесът е изплатил над 210 млн. лева забавени трудови възнаграждения.

От инспекцията обясниха, че контролът върху предприятията за забавени заплати е постоянен и вече се отчита спад, макар и минимален, на предприятията, които бавят заплатите на служителите си. В 4 % от проверените през 2012 година фирми е допуснато забавяне на възнагражденията, докато през 2011 година делът им е бил 4.31%.

По данни на Инспекцията по труда се очертава и тенденция за намаляване на периода, за който работодателите дължат неизплатени трудови възнаграждения. Закъснението рядко надхвърля два-три месеца, отчитат от инспекцията.

Над една трета от предприятията със забавени заплати – 36.3%, не са ги изплатили за период от един месец, като сумата на забавените възнаграждения е 13.7% от общата сума дължими възнаграждения. 16.6 % от фирмите са забавили заплати за период от два месеца, като сумата на забавените възнаграждения е 6.7% от общата сума дължими възнаграждения. 11.9% от предприятията са забавили заплати за три месеца и те са 10.3% от общата сума дължими възнаграждения. 6.2% от предприятията със забавени трудови възнаграждения не са ги изплатили за период от четири месеца, като сумата на забавените възнаграждения е 12.2 % от общата сума дължими възнаграждения.

Най-много неплатени навреме трудови възнаграждения има в секторите “Строителство на съоръжения”, “Строителство на сгради”, “Производство на хранителни продукти ”, “Търговия на дребно”, “Сухопътен транспорт” и “Производство на метални изделия, без машини и оборудване”. Най-често бавят заплатите в София, Пловдив, Софийска област – включително Перник, и в Русе.

Проверките на трудовите инспектори са установили общо 28 452 нарушения по заплащането на труда от януари до октомври.

Те се свързани както с отказ на рабодотадели да начисляват и изплащат уговорените трудови възнаграждения, така и с неправомерни удръжки от трудовото възнаграждение, неначислени и неизплатени възнаграждения за работа по време на официални празници, за нощен и извънреден труд и за неизплатени обезщетения за трудов стаж и професионален опит.

За установените нарушения, включително и по заплащането на труда, са съставени 13 335 акта в периода от януари до октомври 2012година. Сумата на влезлите в сила наказателни постановления е над 16 милиона лева.

Софтуер, внедрен в информационната система на Главната инспекция по труда, следи за изплащането на трудовите възнаграждения в проверяваните предприятия. Софтуерът дава възможност да се наблюдава процесът и динамиката на изплащане на трудовите възнаграждения в проверените от инспекторите по труда предприятия – какъв е размерът на дължимите трудови възнаграждения, за какъв период от време е забавянето; изпълнени ли са в определения срок дадените от Инспекцията по труда предписания; кои работодатели как изплащат забавените заплати – дали е изплатена цялата дължима сума; дали се изплаща частично, по утвърден график след постигнато споразумение между работещите и работодателят; появата или отпадането на работодатели със задължения за изплащане на забавени заплати.

Споделяне

Още от България