Фирми на Красимир Гергов и Красен Кралев ще рекламират България в чужбина

Фирми на Красимир Гергов и Красен Кралев ще рекламират България в чужбина

Рекламните агенции "Маг Адвъртайзинг" на Красен Кралев и "Крес" на Красимир Гергов са спечелили проект за реклама на България като туристическа дестинация в чужбина, финансиран с пари на ЕС, става ясно от регистъра на Агенцията за обществени поръчки.

Поръчката с прогнозна стойност 6.47 млн. лв. без ДДС бе разделена на три позиции – реклама в Русия, в Германия и във Великобритания. "Маг Адвертайзинг" ще ни популяризира в Русия в следващите 14 месеца, за 1.5 млн. лева, а обединението между германската "Медиа Консулта" и "Крес" на Красимир Гергов – в Германия за 2.9 млн. лв. Двете държави дават най-сериозния туристически поток към България.

Позицията за реклама във Великобритания ще бъде обявена наново, тъй като нито една от офертите не е отговаряла на изискванията на възложителя – Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ).

Обществената поръчка, която се финансира от Оперативна програма "Регионално развитие", мярка "Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт", предизвика сериозен интерес сред големи български и чужди рекламни агенции.

На конкурса се явиха две руски фирми - "Междурегионална фондация за устойчиво развитие на туризма" и "Сорек Медиа", две германски – "Крос Уорлд" и "Бест Вербеагентур", както и четири български фирми и сдружения. Победители са Красен Кралев, бизнесмен и зам.-председател на партия "Новото време", и медийният бос Красимир Гергов.

Компаниите им трябва да създадат рекламна кампания за съответните пазари, слоган и визии за увеличаване на конкурентоспособността и потреблението на туристическите услуги в България, да популяризират България като атрактивна туристическа дестинация. Крайната цел е създаване на търговска марка "България".

Компаниите ще трябва да подготвят и организират пресконференции, уъркшоп и различни събития – участия в семинари, конференции, коктейли, церемонии и др. Ще плащат за реклама в електронни и печатни медии, за външна реклама, интернет реклама и т.н.

МИЕТ е обявило още една обществена поръчка в областта на туризма, която се финансира от еврофондовете. Ведомството е готово да плати 225 хил. лв. без ДДС за измерване на ефективността от провеждания национален маркетинг в областта на туризма. По рано ведомството даде 200 хил. лева, за да изработи методика за измерване на ефективността от провеждания маркетинг.

Спечелилият кандидат ще измерва ефективността на маркетинга до 30 юни 2011 г. Заявки за участие в конкурса се подават до 3 септември 2010 г.

Споделяне

Още от Бизнес