Фирми на субсидии от бюджета не могат да ползват държавни стимули за заетост

Фирми, които са получавали над 200 хил.лв. субсидии от държавния бюджет за последните три години, не могат да кандидатстват за средства по държавните програми за насърчаване на заетостта. Това предвиждат одобрените в четвъртък от правителството промени в правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, които синхронизират нормативния акт със закона за държавните помощи.

С промените се дава и възможност, когато се придобива професионална квалификация на работното място със средства по държавни програми, работодателят сам да посочва обучаващата институция, която да проведе обучението и да издаде легитимен документ за това.

Споделяне

Още от България