Фирми с дългове няма да могат да се прехвърлят при данъчна ревизия

Фирми с дългове няма да могат да се прехвърлят при данъчна ревизия

Фирми със задължения към бюджета вече няма да могат да се прехвърлят скоро след започване на данъчна проверка или ревизия.

Това гласят промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, одобрени от правителството в сряда.

"Проектът предвижда прецизиране на правната уредба на отговорността на трети лица за непогасени задължения за данъци и осигурителни вноски на задължени юридически лица", посочват вносителите от Министерството на финансите.

Като мярка за ограничаване на сивата икономика се предлага поетапно намаляване на нормативно регламентирания праг за ограничаване на плащания в брой в страната, което е в съответствие и с наложилата се практика в другите държави-членки на ЕС. В момента прагът е 10 000 лв., въпреки че МФ опита през есента на миналата година да го свали на 5 000 лв.

Въвежда се и възможност за плащане чрез виртуален ПОС на събирани от Националната агенция за приходите данъци и осигуровки, като средствата постъпват директно по сметка на НАП в БНБ.

"По този начин значително ще се намали административната тежест и разходите за бизнеса, тъй като ще се осигури удобна и безплатна за лицата алтернативна възможност за заплащане на данъци и осигурителни вноски чрез интернет, без да е необходимо да бъдат посещавани офиси на НАП или на обслужващата банка", посочват от правителствената пресслужба.

Останалите промени в ДОПК се отнасят до задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане. Промените имат съществено значение за засилване на борбата с укриването на данъци и агресивното данъчно планиране, което е в синхрон с няколко взаимно допълващи се инициативи на Европейския съюз.

В съответствие с европейските изисквания, в ДОПК се създават правила, съгласно които по реда на автоматичния обмен изпълнителният директор на НАП ще обменя с компетентните органи на държавите-членки на ЕС и с Европейската комисия информация за предварителни трансгранични данъчни становища и предварителни споразумения за ценообразуване.

В ДОПК се създават правила за осъществяването на автоматичен обмен на отчети по държави, съдържащи информация за разпределението на приходите, печалбите, активите и данъците на предприятия, които са част от многонационална група предприятия.

Споделяне

Още от Бизнес

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?