Фирмите без дейност също подават годишни данъчни декларации

Фирмите без дейност също подават годишни данъчни декларации

Годишна декларация за облагане с корпоративен данък са длъжни да подават и фирмите, които не са осъществявали дейност през 2016 година, напомнят от Националната агенция по приходите (НАП).

Те попълват отделен формуляр - образец 1010а. В него фирмите декларират, че за предишната година не са имали дейност по смисъла на Закона за счетоводството. Към тази декларация не се прилага годишен отчет за дейността. Декларациите се подават в офисите на НАП по мястото на регистрация на фирмите, по пощата с обратна разписка или по интернет.

Срокът за подаване на декларациите е 31 март, като този срок важи и за фирмите, които не са извършвали дейност през 2016 г.

Неподаването на декларациите се наказва с глоба. Минималната е 500 лева за юридическото лице и 200 лева за управителя на фирмата.

Споделяне

Още от Бизнес