Фирмите без дейност също ще подават годишни декларации

Фирмите без дейност също ще подават годишни декларации

Фирмите, които не са имали дейност през 2013 г. също са задължени да подадат годишна декларация за облагане с корпоративен данък. Срокът за това е 31 март, съобщи Националната агенция по приходите (НАП).

 

Компаниите без дейност трябва да попълнят отделен формуляр образец 1010а. В него фирмите декларират, че за предишната година не са имали дейност и не са отчели приходи или разходи съгласно счетоводното законодателство.

 

Към тази декларация не се прилага годишен отчет за дейността. Декларациите се подават в офисите на НАП по мястото на регистрация на фирмите, по пощата с обратна разписка или по интернет.

 

Срокът за подаване на декларациите е 31 март, като този срок важи и за фирмите, които не са извършвали дейност през 2013 г. Това е и срокът, в който трябва да се плати дължимият корпоративен данък, след приспадането на направените авансови вноски.

 

Фирмите, които подадат декларациите си по електронен път ползват 1% отстъпка от дължимия годишен корпоративен данък, но не повече от 1000 лв. Тази отстъпка се ползва, само ако и данъкът е внесен в срок до 31 март 2014 г.

 

Плащането на задължението към бюджета може да стане във всяка банка с попълване на вносна бележка за плащане към бюджета. Други вариант за плащане са с пощенски запис или чрез интернет.

 

Неподаването на декларациите се санкционира, като минималната глоба е 500 лева за юридическото лице и 200 лева за управителя на фирмата.

 

Повече информация за попълването и подаване на декларацията за облагане с корпоративни данъци може да се получи на телефона за информация на НАП 0700 18 700 на цената на градски разговор.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате да свърши служебното правителство?