Фирмите да проверят ДДС регистрацията на румънските си партньори

Българските фирми, които работят с румънски компании, да проверят дали партньорите им имат валидна ДДС-регистрация, преди да извършат сделка с тях, посъветва Националната агенция по приходите (НАП). Причината е, че в северната ни съседка от 1 август действа нова система за регистрация на местните търговци, които извършват сделки в рамките на ЕС (вътреобщностни сделки).

Проверката за валидността на ДДС-номерата на румънските фирми може да стане чрез сайта на НАП или на адрес http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/.

Румънските фирми се задължават да подадат заявление за извършване на сделки в рамките на Общността, в противен случай автоматично се дерегистрират по ДДС в системата VIES. Тя служи за обмен на информация по ДДС между данъчните администрации на страните членки от ЕС и предоставя възможност за публична проверка валидността на ДДС регистрацията на търговците.

Само включените в Специалния регистър на търговците в рамките на ЕС с валидна ДДС- регистрация във VIES имат право да извършват вътреобщностни сделки.

В противен случай българският търговец ще е задължен да начисли стандартната ставка на ДДС от 20% при извършване на вътреобщностната доставка на стоки или доставка на услуги с място на изпълнение територията на Румъния. При валидна ДДС-регистрация клиентът плаща само стойността на сделката без върху нея да се начислява данък.

Ако идентификационният номер по ДДС на румънския контрагент се окаже невалиден, то българският търговец може да напомни на своя клиент да се свърже с румънската Национална агенция на данъчната администрация, за да се регистрира по ДДС за търговия в Общността. Румънската фирма ще може да продължи да извършва сделки в ЕС, ако отново се регистрира по ДДС. За дата на нейната регистрация се счита датата, на която на собственика е връчено решението за регистрация по ДДС.

Споделяне

Още от Бизнес

Колко време давате на новия парламент?