Фирмите пестят до 1000 лв. при подаване на данъчните декларации по интернет

Фирми, които изпратят данъчните си декларации по интернет, подписани с електронен подпис, ще получат отстъпка от 1% от дължимия корпоративен данък, но не повече от 1000 лв. Това съобщи Националната агенция за приходите (НАП).

 

Крайният срок за подаване на декларациите за облагане с корпоративни данъци е 2 април. До тази дата трябва да бъде платен и дължимият данък, напомнят от НАП.

 

Заедно с годишните декларации за облагане с корпоративни данъци, дружествата са задължени да подават и годишни отчети за дейността си.

 

Дружествата могат да избират къде да подадат годишните отчети за дейността си. Възможностите са две. Едната е по електронен път в Националния статистически институт, като документите задължително трябва да са подписани с електронен подпис. Другата е на хартиен носител в офисите на НАП.

 

Декларация подават всички търговски дружества, независимо от това дали са осъществявали дейност през 2011 г. Фирмите, които не са извършвали дейност през миналата година, подават специална корпоративна декларация.

 

Декларацията се подава от данъчно задължените лица или от техен упълномощен представител в териториалната дирекция на НАП по регистрация. Тя може да се подаде също по пощата с обратна разписка, на място в определени пощенски станции, където служителите издават входящ номер.

 

Списъкът на кодовете за видове плащане, номерата на банковите сметки на териториалните дирекции на НАП, както и повече информация за плащането на данъци и осигуровки по интернет има в рубриката "Плащане" на сайта на НАП - www.nap.bg.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате да свърши служебното правителство?