Фирмите с чужд капитал са по-производителни от местните

Производителността на труда във фирмите с чуждестранно участие е по-висока спрямо предприятията с изцяло местен капитал. Това сочи анализ на инвестиционната активност в страната сред 39 160 предприятия, извършен от НСИ по поръчка на Министерството на икономиката, посочи вицепремиерът Лидия Шулева след заседанието на Съвета за икономически растеж. Чуждите фирми съставляват и 50 на сто от износа на България, според данните

Нетните приходи от продажби на предприятията с чуждестранни капитали са почти 2.5 пъти повече от тези на българските фирми. Тази разлика е характерна за отраслите, реализиращи най-голяма добавена стойност при осъществяването на дейността си, отбеляза министър Шулева.

Затова и повишаванета на конкурентноспособността на българската икономика и постигане на стабилен и устойчив икономически растеж чрез насърчаване на инвестициите е основната цел на Стратегия за насърчаване на инвестициите. Тя е със срок на действие 2005 - 2010 г.

В нея са определени конкретни мерки и дейности за усъвършенстване на общата административна и нормативна среда, развитие на техническата инфраструктура, повишаване качеството на работната сила, подобряване на финансовата среда за вложенията и изготвянето на инвестиционен маркетинг. Той ще се прави от международния консултант "Делойт и Туш". Компанията спечели конкурса за изготвяне на анализ на международната инвестиционна среда и на възможностите за привличане на преки чуждестранни инвестиции в България.

Сред другите мерки на стратегията са подкрепа на капиталите в иновации и разработване на регионална политика за насърчаване на инвестициите.

Споделяне

Още от Бизнес