Фирмите ще съдят данъчните за невърнат навреме ДДС

От догодина фирмите ще могат да търсят чрез съда обезщетение от данъчната администрация, ако бави връщането на ДДС. Това реши в четвъртък парламентът при окончателното гласуване на текстове от Закона за данъка върху добавената стойност.

Народните представители намалиха от 45 на 30 дни срока, в който администрацията трябва да възстановява данъчния кредит на фирмите - износителки. С подкрепата на Новото време и ОДС, управляващите отхвърлиха идеите да се въведат диференцирани ставки по ДДС за някои основни хранителни продукти и стоки от първа необходимост.е

Предложението фирмите да могат по съдебен път да изискат не само възстановяването на данъчния кредит, но и да съдят администрацията за обезщетение заради забавянето му, бе на председателя на ПГ "Новото време" Мирослав Севлиевски. Подкрепата на управляващите за тази идея бе договорена в началото на тази седмица, по време на политическите консултации на НДСВ и ДПС с останалите парламентарни групи по данъчните закони.

Освен това депутатите увеличиха два пъти глобите за данъчната администрация, когато забави възстановяването на ДДС. Сегашната минимална глоба от 250 лв. става 500, а максималната от 1000 се увеличава на 2000 лева. При повторно нарушение глобите ще са между 1000 и 4000 лв.

Същевременно депутатите намалиха от 45 на 30 дни срока, в който администрацията трябва да възстанови внесения ДДС на фирмите - износителки. За да се възползват от по-краткия срок, фирмите трябва да отговарят на две условия - износът им през последните 12 месеца да е повече от 30% от общата стойност на всички доставки, както и да нямат неизплатени данъчни задължения.

Управляващите обаче отхвърлиха предложенията на депутати от левицата и от СДС да се съкрати от 3 на 2 месеца и срока за възстановяване на данъчния кредит при сделки в страната.

Според приети днес текстове, ако след изтичането на тримесечния срок за възстановяване има остатък от данъка за връщане, данъчният орган ще прихваща този остатък за погасяване на други установени и неизплатени данъчни задължения, или ще го възстановява в 45-дневен срок от подаването на последната справка-декларация. Третият вариант е фирмата писмено да декларира, че желае остатъците да се ползват за приспадане от дължимия данък за внасяне в следващите девет месеца.

С гласовете на Новото време и ОДС, управляващите отхвърлиха всички предложения за въвеждането на диференцирани ставки по ДДС за някои основни стоки. Вчера, с подкрепата пак на Новото време и този път на БСП, те успяха да запазят 20-процентната ставка на данъка, който е основният приходоизточник в бюджета.

Днес не бе прието предложението на депутати от Коалиция за България да бъде въведен 10% ДДС за хляба, млякото, лекарствата, учебниците и книгите. Отхвърлено бе и искането на депутатите земеделци за 7% ставка за зърното, брашното и хляба, за лекарствата, млякото, яйцата и пилешкото месо, за детските храни, облекла и обувки, както и за учебниците. Парламентът не прие и предложението на депутати от СДС за 10% ставка за лекарствата, хляба и млякото.

Борислав Китов от БЗНС-НС обвини управляващите, че демонстрират двоен стандарт, отказвайки да подпомогнат земеделските производители, като в същото време въвеждат облекчения за вносителите на автомобили и за фирмите.

Повод за обвинението му стана предложеният от група депутатите от НДСВ текст, който въвежда правото от догодина да се приспада данъчен кредит при покупката на нови автомобили.

Данъчен кредит ще се приспада от фирмите - вносителки за нови леки автомобили, закупени след 1 януари 2005 г., с мощност на двигателя до 120 киловата по системата ДИН и съответно 126 киловата по системата САЕ.

Дава се право и на пълен данъчен кредит за нов лек автомобил, когато цената му е до 20 000 лв. и на частичен данъчен кредит в размер до 4000 лв., когато основата е над 20 000 лева.

Мариана Костадинова от НДСВ обясни, че по този начин управляващите се опитват да стимулират закупуването на нови автомобили от невисок клас.

Според Йордан Нихризов от ОДС обаче чрез тази промяна някои от управляващите лобират за определени вносители на автомобили.

Приемането на текста обаче бе отложено по искане на Величко Клингов от Новото време. В зала той посочи аргумента, че първо трябва да се чуе министъра на финансите Милен Велчев как това облекчение ще се отрази на бюджета.

Вчера, пред радио Нова Европа Клингов коментира положително това предложение и го определи като инициатива на Новото време. Мотивът му бе, че целта на промяната е да се засили процеса на обновяване на автомобилния парк в България.

Депутатите отложиха и предложението на ОДС болниците да могат да си възстановяват в 30-дневен срок платения ДДС върху доставките на стоки и консумативи. Мотивът на промяната е, че в самите медицински услуги на болниците данъкът не се начислява, за да не се плаща от болните. Така лечебните заведения се товарят с крайния данък. Шефката на бюджетната комисия Нина Радева обаче посочи, че в момента болниците не се регистрират по ДДС и няма правен механизъм, по който да си връщат данъчен кредит. Днес следобед този текст ще се уточнява в комисията.

Парламентът отхвърли предложението на СДС минималният годишен оборот за регистрация по ДДС да бъде намален от сегашните 50 000 на 25 000 лв. Според изчисления на данъчната администрация, ако прагът се промени на регистрация ще подлежат около 45 000 фирми, повечето от които са малки и се облагат с патент. Главният данъчен директор Николай Попов посочи, че при промяната на прага за регистрация от 75 хил. на 50 хил.лв. бюджетът е претърпял еднократна загуба от 100 милиона. Сегашният ефект няма да бъде по-малък от 90 млн.лв., смята Попов.

Споделяне

Още от Бизнес