Фирмите в България подкрепят планираната обща данъчна основа в ЕС

Плановете на Европейската комисия за въвеждане на единна данъчна основа за компаниите, работещи в повече от една страна-членка на ЕС, се подкрепят от 70 процента от големите български компании. Това сочи проучване на KPMG, проведено в над 400 от най-големите европейски компании в дейност в общността и разпространено във вторник.

Въвеждането на единна данъчна основа предвижда печалбите на компании, работещи в повече от една държава от ЕС, да се изчисляват по единна формула, валидна за целия Европейски съюз, вместо по 27 различни начина, както е в момента. Впоследствие печалбите ще бъдат разпределяни в страните, където компании развиват своята дейност и ще бъдат облагани със съответните данъчни ставки.

Очакванията на европейския бизнес са, че общата данъчна основа ще доведе до по-опростени данъчни процедури и ще улесни бизнес-планирането. Като цяло все още няма единно мнение за това, как новата система ще се отрази на размера на данъчната тежест. В България 30 процента от интервюираните експерти предвиждат увеличение на средствата, които компаниите им плащат за данъци, други 20 на сто смятат, че общата основа ще намали данъчните им разходи, а 40% не мислят, че тя ще доведе до някакви промени. 

Общата консолидирана данъчна основа се посреща с различна степен на одобрение в  страните членки на ЕС според проучването. Например в Чехия, Дания и Испания - 100% от данъчните експерти одобряват новата мярка, в Италия - 96%, в Гърция, Люксембург, Полша, Румъния, Словения и Швеция - 90%,  в Германия - 84%, а в Австрия, Финландия, Унгария и Полша - 80%. От всички държави-членки единствено Ирландия и Словакия не подкрепят плана на ЕК, като и в двете страни само 50% от интервюираните са заявили одобрение за идеята. В България Общата консолидирана корпоративна данъчна основа е подкрепена от 70% от интервюираните експерти.

Европейската комисия нееднократно е подчертавала, че в рамките на въвеждането на единна данъчна основа не се предлага унифициране на данъчната ставка в Европейския съюз. Въпреки това 69% от всички участници в изследването на KPMG са заявили, че подкрепят налагането на обща ставка във всички страни-членки. Само експертите във Великобритания, Кипър, Ирландия, Полша и Швейцария са се обявили против единната ставка. В България - за единна данъчна ставка - са 70% от запитаните.

Очаква се публичното обсъждане на предложението за общата корпоративна основа да стартира през 2008 г., като Европейската комисия се надява то да бъде прието до 2010 г. Много от интервюираните считат, че тези срокове са прекалено оптимистични. 66% очакват новата система да влезе в сила до 2015 г., а 85% предвиждат, че това ще се случи до 2020 г. Само 15% мислят, че предложението никога няма да бъде прието.

В момента се обсъждат различни системи за разпределяне на печалбите между държавите членки. Обсъжда се печалбите да бъдат разпределяни между страните, използвайки дадени критерии като размера на средствата за заплати, стойността на активите в дадената държава (с изключение на финансовите активи), продажбите и други подобни. Предложението на Европейската комисия е единната консолидирана корпоративна данъчна основа да не е задължителна. Това означава, че всяка компания ще може да избере и съществуващата методика за калкулиране на корпоративния данък по вътрешното законодателство за съответната държава.

Комисията внася това предложение с цел „да опрости процедурите, да подобри ефикасността и да намали административните разходи” за предприятията, които оперират на единния европейски пазар.

Споделяне

Още от Бизнес