Фискалният резерв е нараснал до 4.9 млрд. лв.

Фискалният резерв към края на април е нараснал на 4.9 млрд. лева, съобщи Министерството на финансите в четвъртък.

Бюджетната позиция по консолидирания бюджет е значително подобрена, показват предварителни данни за април 2012 г.

Превишението на приходите над разходите на месечна база е 469 млн. лв., което е най-големият излишък за календарен месец от януари 2009 г. до сега.

За периода януари-април 2012 г. бюджетния дефицит се е свил до 217. 2 млн. лв. или в номинално изражение дефицитът за четирите месеца на тази година е намалял с около 60 на сто спрямо отчетения за първите четири месеца на 2011 година.

Подобрението на бюджетната позиция се дължи изцяло на по-доброто изпълнение в частта на приходите и най-вече на ръста при данъчните приходи.

Приходите от ДДС за периода нарастват номинално с 22.1 на сто спрямо същия период на миналата година, а от акцизи - с 6.9 на сто.

Изпълнението на параметрите в частта на преките данъци и имуществените данъци по общинските бюджети също отчита известен ръст спрямо същия период на предходната година. Неданъчните приходи и помощи към април 2012 г. нарастват с 94.7 млн. лева.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате да свърши служебното правителство?