Фискалният резерв се стопи с още 1 млрд. лв. през януари и вече е 4 млрд. лв.

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа за януари е отрицателно в размер на 298 млн. лв., като се формира от дефицит по националния бюджет от 209 млн. лв. и по европейските средства от 89 млн. лв. Това показват данните на Министерството на финансите за изпълнението на бюджета към 31 януари т. г., публикувани на страницата на министерството.

За сравнение бюджетното салдо за януари 2011 г. бе отрицателно от 477 млн. лв., или бюджетната позиция към януари 2012 г. отчита подобрение със 180 млн. лв. спрямо същия период на предната година.

Фискалният резерв към 31.01.2012 г. е 4 млрд. лв., като спрямо 31.12.2011 г. се отчита намаление с около 1 млрд. лева. Според Министерството на финансите факторите, оказали влияние върху размера на фискалния резерв през януари 2012 г., са основно операции в частта на финансирането – плащанията по обслужването на външния и вътрешния дълг и за селскостопанските производители.

Освен значителните по размер погасявания по ДЦК от 0.3 млрд. лв. в частта на финансирането, през януари са изплатени и лихви по облигации, емитирани и търгувани на международните пазари за близо 0.2 млрд. лева. В края на януари Разплащателната агенция към ДФ ”Земеделие” извърши на един транш плащания по схемата за единно плащане на площ (СЕПП) и по схемата за национални доплащания (СНД) за кампания 2011 в общ размер на 743 млн. лв., от които 645 млн. лв. са за сметка на ЕС и подлежат на възстановяване през следващ период.

За разлика от предишни години с оглед подпомагане на селскостопанските производители тези плащания бяха изтеглени максимално напред - още през януари, обясняват от финансовото министерство.

Това временно намалява ресурса във фискалния резерв до възстановяване на средствата от ЕК по СЕПП, платени на селскостопанските производители с национални средства. Според министерството от ЕС ще бъдат възстановени 645 млн. лв., което е само част от похарчената от резерва сума.

Постъпилите приходи и помощи към края на януари са 1.9 млрд. лв.

Разходите по консолидирания бюджет (включително вноската на България за общия бюджет на ЕС) към 31 януари 2012 г. са близо 2.2 млрд. лв. Спрямо месец януари 2011 г. разходите са нараснали с 45 млн. лв. (2,1 %). От финансовото министерство поясняват, че това се дължи основно на изплатените национални доплащания към директните плащания за селскостопанските производители през януари 2012 година.

Освен това традиционно през януари са концентрирани и значителни по размер плащания по обслужването на държавния дълг на България, съгласно календара по обслужването на държавния дълг, отбелязват още от министерството.

Споделяне

Още от Бизнес

Защо Сотир Цацаров подаде оставка от КПКОНПИ?