Фитч: Изборите ще влошат леко финансовата дисциплина в България

Увеличаването на разходите в годината на изборите няма да се отрази на стабилността на публичните финанси на България, се посочва в доклад на международната рейтингова агенция Фитч рейтингс, озаглавен "Дисциплина в годината на изборите?" и цитиран от гръцкия интернет сайт Reporter.

Последните седмици на 2004 г. отбелязаха началото на предизборния сезон, като правителството доста рязко увеличи разходите. Очаква се през 2005 г. те да продължат да нарастват, като в края на годината дефицитът в бюджета ще бъде около 1 процент от брутния вътрешен продукт /БВП/ в сравнение с прогнозирания от правителството дефицит от 0,5 на сто от БВП.

Въпреки това, публичният дълг бързо намалява, благодарение на бюджетния излишък през 2004 г., ниските лихви, използването на част от фискалния резерв и силния лев. От Фитч смятат, че в края на 2004 г. публичният дълг е бил малко под 40 процента от БВП.

Бързото нарастване на фискалния резерв, което се дължи на успешната приватизация, позволява на правителството да извърши обратно изкупуване на оставащите Брейди облигации. Агенцията прогнозира спад на публичния дълг до 32 на сто от БВП в края на 2005 година.

Увеличението на разходите може да доведе до нарастване на значителния дефицит на България по текущата сметка, който малко намаля през 2004 година, но бе 7,7 процента от БВП.

За тази година Фитч прогнозира дефицит по текущата сметка на България от около 7 на сто от БВП. Това е доста повече от средния дефицит по текущата сметка на всички страни с рейтинг "ВВВ" по скалата на Фитч, както и от дефицитите по текущата сметка на Хърватия, Румъния и Турция.

Въпреки че големият дефицит по текущата сметка на България подчертава наличието на проблеми - като ниско ниво на спестяванията в страната, почти липсват признаци на нестабилност. Преките чуждестранни инвестиции покриват до голяма степен този дефицит. Притокът на капитали към страната ще продължи да се влияе положително от приватизацията и очакваното присъединяване на България към ЕС през януари 2007 година. Фитч не изпитва опасения във връзка с валутния борд в страната.

Да се прогнозира резултатът от изборите през тази година е трудно, тъй като много от участниците в допитванията до общественото мнение все още не са решили за кого ще гласуват, посочва анализът на Фитч. Агенцията не изключва възможността сегашното правителство да остане на власт, но подчертава, че по-вероятно е изборите да бъдат спечелени от водена от БСП коалиция.

Въпреки че финансовата дисциплина малко ще пострада от изборите, посоката на политиката вероятно няма да бъде променена особено от бъдещото българско правителство.

Република България има дългосрочен рейтинг в чуждестранна валута "ВВВ-", а дългосрочният ѝ рейтинг в местна валута е "ВВВ". И двата рейтинга са със стабилна прогноза.

По БТА

Споделяне

Още от Бизнес