„Fitch Ratings” потвърди кредитния рейтинг на България

Международната рейтингова агенция „Fitch Ratings” потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България в чужда валута "BBB" и дългосрочния кредитен рейтинг в местна валута "BBB+". Fitch също така потвърди и тавана на страната  "A-" (A минус) и краткосрочния рейтинг "F3". Перспективата остава стабилна, съобщиха в четвъртък от Министерството на финансите.

Рейтингът на България продължава да бъде подкрепян от силния растеж. Ръстът на българската икономика през 2006 г. бе 6.1%, тласкан от вътрешното търсене. Инвестициите нараснаха на 32% от БВП (от 28% през 2005 г.), подкрепяни от притока на чужди капитали. Инфлацията бе умерено висока – 6.5% годишно през декември 2006 г., въпреки че алкохолът и цигарите допринесоха 2.8% за този ръст поради предприетото от България увеличение на акцизите, наложено от членството в ЕС през януари 2007 г., сочат данните на „Fitch Ratings”.

От агенцията отчитат още, че ръстът на банковото кредитиране от 25% през 2006 г. допълнително е подкрепил вътрешното търсене. Заемите се увеличиха с 49% за корпоративни клиенти и с 40% за индивидуални клиенти през годината до  май 2007 г., насърчавайки властите да обявят повишаване на изискванията за резервите, които трябва да влязат в сила през септември.

Агенцията отбелязва още, че през 2006 г. България имаше фискален излишък от 3.5% от БВП. Брутният държавен дълг намаля до 21% от БВП (от 27% през 2005 г.), доста под "BBB" медианата от 33%, докато сумата във фискалния резерв се увеличи до 12% от БВП (от 11% през 2005 г.), отчитат от „Fitch”. Властите прогнозират, че бюджетът ще остане с излишък до 2009 г.

От кредитната агенция изразяват безпокойство от дефицита по текущата сметка на България, въпреки че преобладаващата роля на дългосрочния капитал при неговото финансиране е обнадеждаваща, като икономическият растеж и стабилните публични финанси продължават да подкрепят рейтинга.

Дефицитът по текущата сметка нарасна на 16.2% от БВП през 2006 г. от 12.2% през 2005 г. Притокът на недългови преки чуждестранни инвестиции е в размер на 9% от БВП през 2006 г., като финансира около 60% от дефицита, но брутният външен дълг нарасна на 84% от БВП в края на 2006 г. (от 67% през 2005 г.), доста над "BBB" медианата от 39%, отбелязват от Агенцията за кредитен рейтинг.

Силният ръст на износа (до 28% в долари през 2006 г.) показва, че в икономиката няма криза по отношение на конкурентоспособността, а доминиращата роля на ПЧИ и по-дългосрочния дълг при финансирането на дефицита по текущата сметка вдъхват увереност. Официалните международни резерви се покачиха до 11,7 млрд. долара, като покриват внос за повече от 5 месеца и допълнително подкрепят валутния борд в страната. „Fitch” очаква изискването за запазване на валутния борд да запази впечатляващата дисциплина на България по отношение на икономическата политика, пише още в съобщението.

Споделяне

Още от Бизнес

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?